KONSULTACJA PRZED STRZYŻENIEM

Dobrze przeprowadzona konsultacja pokazuje klientce bardzo dokładnie, jak będzie po strzyżeniu wyglądało jej nowe uczesanie oraz w jaki sposób może je pielęgnować i wykonać samodzielnie w domu, aby długo cieszyć się nową fryzurą. W tym celu fryzjer zadaje klientce konkretne pytania, by poznać jej życzenia, i dokonuje wraz z nią analizy stanu włosów i skóry głowy. Potem opisuje klientce uczesanie, które ma powstać w wyniku strzyżenia, oraz wyjaśnia możliwe jego stylizacje. Dodatkowo poleca klientce preparaty do pielęgnacji i stylizacji w domu, dopasowane do jej skóry głowy, włosów i uczesania. Aby w przypadku ponownej wizyty można było odtworzyć sposób strzyżenia, rezultaty konsultacji są zapisywane w karcie zabiegu albo w kartotece klientki. Dzięki temu zostają zanotowane ważne informacje o klientce, które można wykorzystać przy innych zabiegach fryzjerskich:

 • dane osobowe klientki;
 • rozpoznanie życzenia klientki;
 • wyniki diagnozy stanu skóry głowy i włosów;
 • opis fryzury i strzyżenia z wariantami stylizacji;
 • polecane preparaty.

ROZPOZNANIE ŻYCZENIA KLIENTA

Wielu klientów przychodzi do fryzjera albo do salonu fryzjerskiego z konkretnymi wyobrażeniami. Albo przynoszą zdjęcia z czasopism, albo przynajmniej wyrażają dość szczegółowe życzenia. Jednak jest też dość liczna grupa klientów, która jest niezadowolona ze swojej fryzury, ale nie ma przy tym żadnych konkretnych wyobrażeń, jak mogłoby wyglądać w ich przypadku idealne uczesanie. U obu typów klientów bardzo ważne jest możliwe jak najdokładniejsze wypytanie o wyobrażenia i życzenia, aby później uniknąć rozczarowań. Konieczne jest również poznanie przyzwyczajeń klientki związanych ze stylizacją fryzury. Klientce mającej niewiele czasu na stylizację uczesania przed wyjściem z domu nie polecamy skomplikowanej fryzury, której ułożenie wymaga rano mnóstwo czasu. Istotna jest także informacja, jakich metod stylizacji klientka używa w domu, co pozwoli ustalić, czy pożądana fryzura jest w ogóle możliwa do samodzielnego odtworzenia. Klientce, która tylko suszy włosy suszarką, nie polecamy stylizacji wymagającej zastosowania wałków. Kolejnym niezmiernie ważnym punktem jest możliwość wprowadzania zmian w pożądanym uczesaniu. Klientka, która lubi zmieniać swój wygląd, prawdopodobnie nie będzie zadowolona z fryzury dopuszczającej tylko jeden wariant stylizacji.

Dokładne rozpoznanie życzenia klientki obejmuje następujące punkty:

 • wyobrażenia, jakie klientka ma o fryzurze;
 • problemy, jakie klientka ma z obecną fryzurą;
 • czas poświęcany na codzienną stylizację;
 • stosowane przy tym metody i sposoby stylizacji;
 • możliwość wprowadzania zmian do uczesania.

PRZEPROWADZENIE OCENY STANU WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY

Celem przeprowadzanej oceny stanu włosów i skóry głowy jest rozpoznanie naturalnych warunków klientki, aby móc je porównać z życzeniem dotyczącym nowej fryzury. Tylko wtedy można podjąć decyzję, czy i przy wprowadzeniu jakich koniecznych zmian życzenie klientki będzie możliwe do zrealizowania. 

Naturalny kierunek wzrostu włosów i wicherek

Kierunek naturalnego wzrostu i układania się włosów oraz wicherek u każdego człowieka jest inny. Punktem wyjścia dla kierunku wzrostu i układania się włosów jest na głowie zawsze wicherek, który nadaje kierunek rosnącym włosom.

Fryzjer rozróżnia:

 • wicherki proste;
 • wicherki skręcone.

Kierunek wzrostu włosów w przypadku wicherka prostego przebiega gwiaździście od wicherka. 

W przypadku skręconego wicherka włosy rosną koliście wokół niego. Od głównego kierunku wzrostu niektóre włosy albo partie włosów mogą odstawać. Ekstremalne odchylenia pojawiają się szczególnie w okolicach konturu i na karku. Tam mogą się nawet tworzyć dodatkowe wicherki. Wicherek, naturalne przedzielenia włosów i niecodzienne odchylenia mieszka włosowego wpływają na naturalny kierunek układania  się włosów. Mogą one znacznie ograniczyć możliwości stylizacji fryzury. Często wymagają przygotowania nowego projektu fryzury albo zastosowania specjalnych technik strzyżenia. Jeśli w fazie wstępnej przed strzyżeniem uwzględnimy naturalny kierunek wzrostu i układania się włosów, uzyskamy fryzury trwałe i wyglądające naturalnie. 

 • Przebieg konturu

Również przebieg konturu jest inny u każdej klientki. Należy zwrócić na niego uwagę przede wszystkim w przypadku krótkich włosów, kiedy kontur jest odsłonięty.

 • Kształt głowy i twarzy klientki

Odpowiednie strzyżenie jest pierwszym krokiem do fryzury, dzięki której klientka będzie w stanie podkreślić naturalny kształt głowy i twarzy albo zatuszować go w niektórych miejscach.

 • Uczesania podkreślające lub tuszujące kształt głowy i twarzy

Za idealny kształt twarzy i głowy uznaje się klasyczny owal. Większe lub mniejsze odchylenia od tego ideału są normą, nikt nie jest idealny. Indywidualny kształt twarzy i głowy klientki musi być uwzględniony przy wykonywaniu każdej fryzury. Należy go albo podkreślić, albo stonować lub zatuszować. 

Niekorzystny kształt głowy fryzjer może tuszować długością włosów, także bardziej uwypuklone i puszyste części fryzury mogą korygować kształt głowy. Na rysunku obok przedstawiono kilka przykładowych rozwiązań, które umożliwiają tuszowanie nieidealnego kształtu głowy. Uogólniając, zawsze należy dążyć do osiągnięcia idealnego kształtu głowy (owalu). Jest to możliwe dzięki różnorodnemu zaakcentowaniu objętości i puszystości fryzury. Jeżeli kształty twarzy i głowy odbiegają od klasycznego owalu, fryzjer może w zależności od życzenia klientki podkreślić te cechy albo je zatuszować. Ponieważ w praktyce z reguły spotkamy się raczej z życzeniem zatuszowania niepożądanych cech, fryzjer musi mieć rozległą wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wykonać fryzurę dobraną do urody. Można rozpoznać, że dzięki zmianie wewnętrznego i zewnętrznego konturu kształt twarzy zostaje podkreślony albo zatuszowany.

W przypadku kształtu twarzy ideałem jest owal. Wszystkie kształty od niego odbiegające (rysunek 3.6, s. 123) zostają podkreślone albo zatuszowane za pomocą długości włosów lub też wprawnym umiejscowieniem partii puszystych i bardziej uwypuklonych. Stosunek gotowej fryzury do danego kształtu twarzy decyduje o tym, czy uczesanie korzystnie wpłynie na wygląd twarzy.

 

Aby fryzura i kształt twarzy stanowiły harmonijną całość, fryzjer musi nauczyć się rozpoznawać różnorodne kształty twarzy i uwzględniać je przy doradzaniu klientce konkretnego uczesania. Fryzura powinna być przy tym tak zaplanowana i wykonana, aby zarówno jej wewnętrzny, jak i zewnętrzny kontur zbliżały się do idealnego kształtu owalu. Przykłady: W przypadku okrągłej twarzy włosy powinny mieć długość co najmniej do ramion, a ich postrzępienie i zaczesanie na twarz zatuszuje okrągłość twarzy, optycznie zbliżając jej kształt do owalu. Nie należy zapominać również o tym, że odpowiednia fryzura jest w stanie zatuszować także niekorzystny kształt oczu, ust albo nosa.

 • Szczególne cechy głowy i twarzy

Do szczególnych cech głowy i twarzy zaliczamy np. kształt nosa, uciekającą brodę, cofnięte czoło, spłaszczoną z tyłu głowę, długą albo krótką szyję czy też spiczasty wierzchołek. Również takie cechy głowy i twarzy można zręcznie zatuszować dzięki właściwej fryzurze. 

 • Sylwetka klientki

Fryzura może mieć wpływ na to, jak jest odbierana sylwetka klientki, np. długie włosy sprawią, że niska klientka będzie wyglądała na jeszcze mniejszą, a puszysta, pełna objętości fryzura u klientki o pełnych kształtach jeszcze ją dodatkowo pogrubi. 

 • Styl klientki

Styl klientki jest ważny przy doborze właściwego strzyżenia, fryzura bowiem może zmienić ogólny wygląd człowieka, np. bardzo konserwatywna klientka nie będzie zadowolona z nowoczesnego uczesania. Jednak pierwsze wrażenie może mylić, dlatego niezwykle ważne jest dokładne wypytanie klientki o jej styl w kontekście życzenia odnośnie do nowej fryzury.

 • Opisywanie fryzur i sposobu strzyżenia

Aby klientka była zadowolona, niezmiernie ważne jest dla niej, by już przed rozpoczęciem zabiegu fryzjerskiego wiedziała konkretnie, jak będzie wyglądało strzyżenie oraz fryzura, która dzięki niemu powstanie. Fryzjer umożliwia w ten sposób klientce wyobrażenie sobie tego, w jakiej mierze jej specyficzne życzenie będzie realizowane w oparciu o zdiagnozowany stan włosów i skóry głowy.

 • Opis fryzury dopasowany do klientki

Fryzjer powinien opisać klientce nową fryzurę w taki sposób, aby mogła ona sobie ją wyobrazić. Dlatego też wybieramy zawsze opis dopasowany do klientki, który powinien składać się z następujących elementów:

 • wrażenie czy też odbiór fryzury, np. sportowa albo elegancka;
 • podstawowy kształt i długość, np. fryzura na boba o długości do brody czy też uczesanie na pazia o długości włosów do ramion;
 • podział fryzury na partie, np. układana od przedziałka bocznego w lewą stronę albo układana od przedziałka punktowego na najwyższym punkcie głowy;
 • opis poszczególnych partii: przednia część głowy/grzywka, boki, tylna część głowy/kark i górna część głowy, np. wystrzępiona grzywka do wysokości brwi albo uszy zakryte do połowy.

To dlatego tak istotne jest podawanie klientce możliwie jak najbardziej precyzyjnych informacji odnośnie do długości włosów i rozłożenia puszystych partii, aby mogła ona stworzyć sobie własny obraz gotowej fryzury. Obrazki i zdjęcia ułatwiają wyobrażenie sobie uczesania. 

 • Warianty stylizacji

Warianty stylizacji pokazują klientce różnorodność jej nowego uczesania po strzyżeniu włosów. Im więcej zmian można wprowadzać we fryzurze, tym więcej możliwości ma klientka, aby uczesać się odpowiednio do okazji. Jednakże wielu klientkom brakuje pomysłów na wprowadzanie zmian do fryzury. Fryzjer gra tutaj rolę doradcy, co zwiększa zadowolenie klientki, a także jej przywiązanie do salonu.

 • Opis strzyżenia

Opis strzyżenia odróżnia się od opisu fryzury tym, że w fachowym języku dostarcza klientce dokładnych informacji na temat wykonania strzyżenia i dzięki temu sprawia, że sposób strzyżenia jest zrozumiały i znany także w przypadku kolejnych wizyt klientki. Dokładny opis strzyżenia obejmuje:

 • formę strzyżenia;
 • linie podziału;
 • kąty strzyżenia;
 • linie podstawowe i prowadzące;
 • podstawowe techniki oraz narzędzia strzyżenia.

(Techniki fryzjerskie - REA - Podręcznik do nauki zawodu technik usług)

Komentarze

Jeszcze niema komentarzy

Dodaj komentarz